Doble titulació Grau de Farmàcia i Grau de Nutrició Humana i Dietètica


El proper curs 14-15 la Facultat de Farmàcia implementarà un itinerari doble per cursar de forma simultània els dos graus de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica. El doble itinerari està dissenyat per assolir les competències de les dues titulacions de forma satisfactòria. Aquesta doble titulació està implementada en varies universitats privades i públiques a la resta de l’Estat Espanyol.

L’interès per disposar d’una doble titulació en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica es fonamenta en la pròpia base competencial que s’associa als dos graus. Ambdós són graus adscrits a la branca de salut i la verificació dels dos graus està sotmesa al RD 1393/2007, que estableix la ordenació dels ensenyament universitaris oficials, i per ordes ministerials específiques (CIN/2137/2008 i CIN/730/2009 respectivament), ja que són graus que habiliten per l’exercici de professions sanitàries regulades (Llei 44/2003).

També s’ha de sumar la voluntat de donar resposta a les demandes socials d’alguns col·lectius professionals, a les necessitats formatives i a les capacitats d’aprenentatge d’un segment de estudiants i la adequació al nou EEES amb una formació acadèmica millor i més integrada.

La doble titulació suma un total de 393 ECTS i 12 semestres de docència. La programació de l’itinerari ha estat dissenyada per tal de que els estudiants concentrin la docència per semestres en el Campus Diagonal i en el Campus de l’Alimentació de Torribera. L’accés a la mateixa és per nous alumnes a través del sistema de preinscripció que es fa via la Generaltitat de Catalunya. El nombre de places previstes per aquesta és de 20.

Per tal de donar la màxima difusió a la nova doble titulació s’ha dissenyat un apartat a la nostra pàgina web i es presentarà al Saló de l’Ensenyament i a les Jornades de Portes Obertes als nous potencials estudiants.

Via: Vicedeganat d’Afers Acadèmics i Estudiants

Doble titulació Farmàcia NHiD

Doble titulació Farmàcia NHiD

Aquesta entrada s'ha publicat en Campus de l'Alimentació de Torribera, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Farmàcia i etiquetada amb , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.